احتراماً، عطف به مصوبه مورخ 1388/09/29 هیأت مدیره محترم كانون،  مقرر گردید همایش سالانه كانون با عنوان " راهكارهای تأمین منابع مالی و وصول مطالبات شركت‌های لیزینگ" در نیمه اول سال 1389 برگزار گردد. همچنین مقرر گردید برنامه برگزاری كارگاه آموزشی لیزینگ عملیاتی با موضوع "لیزینگ عملیاتی با نگاهی به لیزینگ برون مرزی" تا اطلاع بعدی منتفی گردد. لذا ضمن تشكر از شركت‌هایی كه در این مدت با ارسال مقالات و حضور نمایندگان محترم آنها در كارگروه سیاستگذاری همایش‌ها و كارگاه‌های آموزشی كانون، ما را یاری نموده‌اند، به استحضار می‌رساند برنامه برگزاری همایش در سال آتی، متعاقباً اعلام خواهد شد.