سیستم انتقال قدرت

گیربكس (جعبه دنده )

BE3/5

كلاچ

Dry Friction Single Plate Non Pre-Damper - مكانیكی ، تك صفحه ای خشك

دیفرانسیل

نوع : Pinion Crown wheel موقعیت : جلو

ظرفیت

باك بنزین

66 Lit

حجم فضای صندوق عقب

500 Lit

روغن موتور (با فیلتر)

4.5 Lit

روغن گیربكس و دیفرانسیل

1.9 ± 0.2 Lit

ظرفیت آب و ضدیخ سیستم خنك كننده خودرو

6.6 Lit

روغن هیدرولیك فرمان

1.2 ± 0.2 litres

فرمان

نوع فرمان

هیدرولیك - Power Assisted Hydraulic Type

جعبه فرمان

دنده پینیون Rack & Pinion

نوع دنده

نسبت دنده 17.9

تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان

3.1

ترمزها

نوع ترمز

دو مداره قطری( ضربدری)

سیستم ترمز

سیستم ترمز با تقویت خلائی

نوع ترمز جلو

دیسكی تهویه شونده

نوع ترمز عقب

كاسه ای

نوع ترمز ضد قفل

انتخابی

تجهیزات الكترونیكی

نوع وتوان باتری

باتری خشك MF)66Ah)

ولتاژ

12 V

سیستم شارژ

دینام

دینام

Valeo class 9 - 90 A

استارت

Valeo Class 3 - 0.9 kw

واحد كنترل الكترونیكی

SIEMENS SIM2K-34VR

وزن

وزن تقریبی خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر وبدون تجهیزات اضافی

1220 Kg

حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو

1743 Kg

حداكثروزن مجاز با سرنشین

1610 Kg

حداكثر بار بر محور عقب

764 Kg

حداكثر بار بر محور جلو

846 Kg