شركتهای مطرح لیزینگ در تلاش هستند به گونه ای پیاده سازی لیزینگ عملیاتی را در دستور كار قرار دهند .

در این میان مقدمه اجرای این فرآیند توجه به دو اصل اساسی است . اصل اوّل توجه به مقوله بازاریابی است. این اصل از آنرو اهمیت دارد كه بدون وجود تقاضا نزد بازار خدمات لیزینگ، عملاً اجرای لیزینگ عملیاتی كه تنها به انتقال مطلوبیت استفاده منجر میشود ، امری غیر ممكن است ، ضمن اینكه باید توجه داشت مستأجران در ایران دانش چندانی درباره انواع شیوه ها و مزیت های آنها ندارند و اساساً در بهترین حالت لیزینگ را معادل لیزینگ مالی ساده قلمداد میكنند . از سوی دیگر در ایران ضریب مطلوبیت مالكیت آنچنان بالاست كه كمتر زمینه نشو و نمو این دیدگاه وجود دارد كه به لحاظ ماهوی این مطلوبیت استفاده است كه باید در نظر گرفته شود .

این مسائل در عمل رسالت فعالان خدمات لیزینگ را سنگین خواهد كرد . آنها در مواجه با مستأجران بالقوه باید در گام   اوّل آموزش آنها را بصورت غیر مستقیم در دستور كار قرار دهند و مزیت های لیزینگ عملیاتی را كه میتوانند هزینه كمتری برای آنها به ارمغان آورد مورد توجه قراردهند . البته نباید از یاد برد كه شركتهای لیزینگ در كشور ما كمتر در مقوله بازاریابی بصورت جدّی وارد شده اند .

بازارهای بكر لیزینگ در ایران كمتر با چالش نبود مشتری مواجه است و مشكل اصلی شركتهای لیزینگ طی سالهای گذشته غالباً وجود موانع متعدد در راستای تأمین منابع و استقراض از بانكها بوده است .

اصل دوّمی كه باید شركتهای لیزینگ برای كاربردی كردن لیزینگ عملیاتی به آن توجه كنند بحث فرهنگ است. در ایران همچنان لیزینگ مالی ساده مرسوم است و بخش اعظم موجران و مستأجران تنها با قواعد این شیوه آشناهستند . حال چگونه میتوان در میان جامعه فرهنگ استفاده از لیزینگ عملیاتی را نهادینه كرد . در این میان یافتن فرصت هائی كه كانال ورود به لیزینگ عملیاتی را فراهم می كند مهمترین مسئله است. یافتن این فرصتها غالباً در حوزه بازاریابی تعریف می شود . فراهم ساختن زمینة این فرصتها باید در چارچوب مطالعات راهبردی در واحدهای تحقیقاتی شركتها صورت پذیرد . اینكه این فرصتها را چه زمانی میتوان جست و جو كرد یا اینكه مستأجران بالقوه كجا هستند و چگونه متقاعد به استفاده از لیزینگ عملیاتی خواهند شد، مباحثی است كه باید در وهله اوّل در مدیریتهای طرح و برنامه شركتها مطالعه شود . استفاده از ظرفیتهای بومی در ایران مانند صنعت « ظروف كرایه » و آژانسهای كرایه خودرو و همچنین شركتهای مسافربری و صنعت هتل آپارتمان و پانسیونها میتوانند به مقوله ورود به لیزینگ عملیاتی كمك كنند. شركتهای لیزینگ چنانچه بتوانند به گونه‌ای وارد حیطه لیزینگ عملیاتی شوند تا حدزیادی خواهند توانست مقوله نرخ سود را از محاسبات مالی خود حذف و اجاره بهاء را وارد آن كنند . در چنین صورتی آنها میتوانند تنها به عنوان تأمین كننده مالی دیده نشوند بلكه یكی از شقوق فعالیت آنها تأمین مالی باشد . اینكه آیا آنها خواهند توانست به این مرحله ارتقاء یابند بیشتر باید منتظر آینده بود .

گفتنی است شركتهای مطرح لیزینگ در قالب كانون شركتهای لیزینگ ایران و كار گروه لیزینگ عملیاتی بدنبال انجام مطالعات لازم جهت كاربردی كردن لیزینگ عملیاتی هستند .

منبع : مدیریت تحقیق و توسعه شركت لیزینگ پارسیان