نمایندگی ایران خودرو – کد 3017

نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش

((شرایط فروش محصولات ایران خودرو))

اقساط 48 ماهه

نرخ تسهیلات 17 درصد

ردیف

نوع خودرو

پیش پرداخت

میزان تسهیلات

مبلغ اقساط

1

وانت بار دو

21,050,000

45,000,000

1,298,000

2

پژو 405 معمولی

42,500,000

90,000,000

2,597,000

3

پژو 405 -  ABS

42,500,000

95,000,000

2,741,000

4

پژو پارس -  ABS

58,200,000

120,000,000

3,463,000

5

سمند LX سال

49,100,000

100,000,000

2,886,000

6

سمند سورن

54,950,000

115,000,000

3,318,000

7

وانت بار دو -  دوگانه سوز

29,900,000

45,000,000

1,298,000

8

پژو 206 تیپ2 - ABS

56,850,000

85,000,000

2,460,000

9

پژو 206 تیپ 5

65,000,000

95,000,000

2,741,000

10

پژو 206 تیپ 6

75,300,000

110,000,000

3,174,000

11

پژو 206 تیپ V20 SD - ABS

61,400,000

85,000,000

2,460,000

12

پژو 206 تیپ V1 SD - ABS

61,300,000

95,000,000

2,741,000

13

پژو 206 تیپ V9 SD

78,300,000

115,000,000

3,318,000

14

پژو پارس دو گانه سوز - ABS

78,900,000

110,000,000

3,174,000

15

پژو پارس سال

72,150,000

110,000,000

3,174,000

16

پژو پارس دو گانه سوز

59,250,000

90,000,000

2,597,000

17

پژوروآدوگانه سوز

40,000,000

65,000,000

1,876,000