قرارداد لیزینگ با دوره تنفس

 Deferred Payment Lease

در این روش اقساط اجاره می‌تواند از تاریخ شروع قرارداد به مدت 30، 60 با 90 روز به تعویق بیافتد.

 

استهلاك

 Depreciation

استهلاك عبارت است از تخصیص سیستماتیك مبلغ استهلاك‌پذیر یك دارائی طی عمر مفید آن. برای محاسبه استهلاك روشهای مختلف وجود دارد. آئین‌نامه اجرایی ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم، روش استهلاك هرنوع دارایی را مشخص كرده است.

 

اجاره مستقیم

 Direct Lease

قراردادهای اجاره سرمایه‌ای كه موجر تولیدكننده یا توزیع‌كننده مورد اجاره نباشد، به عنوان اجاره مستقیم یا اجاره مالی مستقیم (Direct Financing Lease) شناخته می‌شود.

 

سرمایه‌گذار مستقیم

 Direct Investor

در اجاره مالی مستقیم، این اصطلاح به موجر اطلاق می‌شود.

 

اجاره تنزیل شده

 Discounted Lease

نوعی قرارداد لیزینگ كه در آن یك اعتباردهنده ارزش مورد اجاره را نقداً به موجر می‌پردازد و از محل اقساط اجاره اصل و سود اعتبار بازپرداخت می‌شود.

 

پیش‌قسط

 Down Payments

مبلغی كه خریدار یك كالا یا دارایی، علاوه بر بدهی‌ها یا اقساط آتی، به صورت نقدی می‌پردازد. پیش‌قسط در واقع تفاوت بین مبلغ وام و قیمت‌خرید است و معمولاً بلافاصله و به محض خرید بصورت نقدی پرداخت‌می‌شود.

 

اجاره خشك و خالص

 Dry Lease

یك قرارداد لیزینگ خالص است كه فقط در مورد تجهیزات دریایی و هوایی به كار می‌رود. در این نوع قرارداد، موجر فقط منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات را تأمین می‌كند و مستأجر خود باید هزینه‌های مربوط به سوخت و دیگر ملزوماتی كه برای بهره‌برداری از مورد اجاره لازم است را تهیه كند.

 

نرخ بازده دوگانه

 Dual Rate of Return

معیاری از اندازه‌گیری نرخ بازده داخلی است. برای این منظور ابتدا نرخ مشخصی برای محاسبه بازده داخلی مازاد وجوه سرمایه‌گذاری شده (برای دوره‌هایی از قرارداد كه چنین مازادی وجود دارد) در نظر گرفته می‌شود و سپس نرخ استقراضی كه براساس آن قرارداد اجاره به نقطه سربسری خواهد رسید، مشخص می‌گردد.

 

مؤسسات لیزینگ وابسته/ شركت ساختگی

 Dummy Corporation

در بعضی موارد مؤسساتی كه نیاز به استفاده از تسهیلات اعتباری لیزینگ دارند خود اقدام به تأسیس یك مؤسسه لیزینگ می‌نمایند كه در واقع از شركتهای زیرمجموعه و تابع آنها محسوب می‌‌شود. این مؤسسه لیزینگ به شكل یك واسطه و عامل عمل می‌كند و عملیات لیزینگ را سازماندهی و به مؤسسه مادر تسهیلات اعتباری لازم را ارائه می‌كند. بدین ترتیب كه كالاها و تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز مؤسسه مادر را به روشهای مختلف تهیه و به صورت اجاره در اختیار وی قرار می‌دهد. مؤسسه لیزینگ، اعتبارات و سرمایه لازم جهت اجرای عملیات لیزینگ را از طریق فروش اوراق قرضه و وام كسب می‌كند و معمولاً تا 100% منابع مالی مورد نیاز و تسهیلات اعتباری درخواستی مؤسسه مادر را تأمین می‌كند. همچنین مؤسسه لیزینگ به منظور جلب اطمینان خریداران اوراق قرضه و سرمایه‌گذاران، مدارك مربوط به اقساط مال‌الاجاره و سایر تعهدات مستأجر در قرارداد لیزینگ را از مؤسسه مادر (مستأجر) اخذ و پس از تأیید و ظهرنویسی، آنها را در اختیار یك كارگزار امین قرار می‌دهد كه از طریق وی به رؤیت خریداران اوراق قرضه و سرمایه‌گذاران می‌رسد. بدین ترتیب مؤسسه مادر اجاره‌های مربوط را به مؤسسه لیزینگ واسطه می‌پردازد و وی نیز از محل وجوه حاصله اقدام به بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران و یا كارگزار آنها (براساس شرایط مطروحه) می‌نماید. گفتنی است هرچقدر قدرت مالی و توان عملیاتی مؤسسه مادر بیشتر باشد امكان جذب منابع مالی از سرمایه‌گذاران بیشتر است و در واقع مؤسسه لیزینگ فقط نقش واسطه را ایفا می‌كند. باید توجه داشت مالكیت تجهیزات مورد اجاره به مؤسسه لیزینگ كه موجر است تعلق دارد.

از مزیتهای استفاده از این روش آن است كه مؤسسه لیزینگ از طریق فروش اسناد تجاری و اوراق قرضه به مبالغ مختلف و به سرمایه‌گذاران متفاوت، توانایی جذب نقدینگی‌های كوچك از سرمایه‌گذاران را به دست می‌آورد. لازم به ذكر است در این عملیات برای مؤسسه مادر فقط ایجاد تعادل بین دارائی‌ها و بدهی‌هایی كه از محل لیزینگ تهیه شده كافی است و ضرورتی ندارد كه در مورد تطبیق تجهیزات تهیه شده با منابع مالی كسب شده از سرمایه‌گذاران، بررسی موردی صورت پذیرد.