ختم زودهنگام (پیش از موعد) قرارداد

 Early Termination

این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد كه مستأجر معمولاً بنا بر توافقی كه با موجر كرده است یا شرطی كه در قرارداد آمده است، تجهیزات مورد اجاره را قبل از پایان دوره قرارداد به موجر بازگرداند. در این حالت ممكن است مستأجر مبلغی را به عنوان جریمه به موجر بپردازد.

 

عمر اقتصادی یا عمر مفید

 Economic Life

مدت زمانی كه انتظار می‌رود یك دارایی مورد استفاده واحد تجاری قرار گیرد یا تعداد تولید یا سایر واحدهای مقداری مشابه كه انتظار می‌رود در فرآیند استفاده از دارایی ایجاد شود.

 

اجاره اقتصادی

 Economic Rent

ارزش بازار اجاره بهای یك دارایی در نقطه مشخصی از زمان، هرچند ارزش اجاره بهای فعلی با آن متفاوت باشد.

 

اختیارات پایان قرارداد

 End-Of-Term Options

در یك قرارداد لیزینگ برای مستأجر در پایان قرارداد ممكن است اختیاراتی پیش‌بینی شود. متداول‌ترین این اختیارات عبارتند از:

1-      خرید دارایی مورد اجاره

2-      تمدید قرارداد اجاره برای دوره دیگر

3-      استرداد دارائی مورد اجاره به موجر

 

مشخصات دارایی مورد اجاره

 Equipment Specifications

توصیف كامل مشخصات و ویژگیهای تجهیزات مورد اجاره اعم از: نام كشور تولیدكننده، مدل، سال ساخت، ساختار و تركیب‌بندی آن، قابلیتهای آن و ...

 

ارزش ویژه یا حقوق مالكان

 Equity

ارزش خالص دارائی‌ها (جمع دارائی‌ها منهای جمع بدهی‌ها)

 

ارزش باقیمانده برآوردی

 Estimated Residual Value

ارزش عادلانه و تخمینی دارایی مورد اجاره در پایان دوره قرارداد، كه در ابتدای تنظیم قرارداد لیزینگ تصریح و بر روی آن توافق می‌شود.

 

قرارداد اجاره مستمر

 Evergreen Lease

نوعی قرارداد لیزینگ كه هر سال خود به خود و بدون نیاز به مذاكره مجدد، تمدید می‌شود. چنانچه مستأجر بخواهد به قرارداد خاتمه دهد، می‌بایست مدتی مشخص قبل از پایان دوره، تمایل خود را برای پایان نهایی قرارداد به موجر اعلام كند.

 

استمهال اقساط

 Extensions

در این وضعیت به تقاضای مستأجر بعضی از اقساط اجاره در تاریخ سررسید از وی دریافت نمی‌شود، و در مقابل مستأجر متعهد می‌شود آنها را به علاوه یك مبلغ اضافی در تاریخ مشخصی در آینده پرداخت كند.