اجاره تصاعدی/ تدریجی

 Graduated Lease

نوعی قرارداد لیزینگ بلندمدت كه در آن اجاره بنا بر شرایط و احتمالات آتی نظیر ارزشیابی‌های دوره‌ای، درآمد ناخالص مستأجر، گذشت زمان و ...، تغییر خواهد كرد. این قرارداد معمولاً در مورد املاك و مستغلات به كار می‌رود.

 

سرمایه‌گذاری ناخالص در اجاره

 Gross Investement In a Lease

عبارت است از مجموع حداقل مبالغ اجاره مربوط به اجاره سرمایه‌ای و هرگونه ارزش باقیمانده تضمین نشده‌ای كه به موجر تعلق می‌گیرد.

 

اجاره ناخالص

 Gross Lease

این نوع قرارداد لیزینگ مربوط به اجاره املاك و مستغلات است كه در آن مستأجر مبلغ ثابتی از بهای اجاره را هر سال یا هر ماه پرداخت می‌كند. هزینه‌های عملیاتی نظیر نگهداری، بیمه و مالیات به عهده موجر (مالك) است اما چنانچه این هزینه‌ها از حد معینی تجاوز نماید مستأجر باید بخشی از آن را پرداخت كند. معمولاً در ابتدای قرارداد، این موضوع بین موجر و مستأجر توافق می‌شود.

 

ارزش باقیمانده تضمین‌شده

 Guaranteed Residual Value

آن بخش از ارزش باقیمانده دارایی كه توسط مستأجر و یا شخص ثالثی تضمین می‌شود و حداكثر مبلغی است كه در هر شرایطی قابل پرداخت است.

 

ضامن

 Guarantor

شخصی كه متعهد می‌شود چنانچه مستأجر در پرداخت دیون خود قصور كند، اقساط و دیون مستأجر را به موجر پرداخت نماید.