موجر

 Landlord

در قراردادهای لیزینگ مربوط به املاك و مستغلات به جای موجر از این اصطلاح استفاده می‌شود. نگاه كنید به Lessor

 

اجاره اقلام بزرگ

 Large-Ticket Lease

نگاه كنید به Big Ticket Lease

 

اجاره

 Lease

موافقتنامه‌ای است كه به موجب آن، اجاره‌دهنده (موجر) در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی حق استفاده از دارائی‌ها را برای مدت مورد توافق به اجاره‌كننده (مستأجر) واگذار می‌كند.

 

موافقت‌نامه اجاره

 Lease Agreement

توافق مكتوب بین موجر و مستأجر كه در آن تمام ضوابط و شرایط اجاره و مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین مشخص شده است.

 

كارگزار لیزینگ

 Lease Broker

نگاه كنید به: Broker

 

انقضای اجاره

 Lease Expiration

تاریخی كه دوره اولیه و اصلی قرارداد اجاره به پایان می‌رسد.

 

حد اعتباری اجاره

 Lease Line

حد اعتباری در شركتهای لیزینگ مثل حد اعتباری در سیستم بانكی است و طبق آن به مستأجر اجازه داده می‌شود دارائی مورد نیاز خود را تحت همان شرایط اصلی اولیه (كه با شركت لیزینگ تفاهم نموده است) بدون نیاز به مذاكرات مجدد و تا حد اعتبار تعیین شده تهیه نماید.

 

مبالغ اجاره

 Lease Payments

مبالغی كه اجاره‌كننده باید در طول دوره اجاره بپردازد و یا از وی انتظار می‌رود پرداخت كند.

 

لیزینگ خرید

 Lease Purchase

قرارداد لیزینگ خالص و پرداخت كامل كه طول دوره قرارداد در آن معادل است با عمر مفید و اقتصادی تجهیزات مورد اجاره. از آنجائی كه در اغلب قراردادهای لیزینگ خرید، در ماده‌ای اختیار خرید تجهیزات مورد اجاره به قیمت ارزان‌تر در پایان دوره قرارداد به مستأجر داده شده است، این نوع قراردادها را اغلب قرارداد لیزینگ اجاره به شرط تملیك نیز می‌نامند. لیزینگ خرید از نقطه‌نظر حسابداری به منزله یك لیزینگ سرمایه‌ای و از نقطه‌نظر مالیاتی ناشی از اختیار خرید به قیمت ارزانتر، به منزله لیزینگ غیرمالیاتی شناسایی می‌شود.

 

نرخ اجاره

 Lease Rate

معادل نرخ سود تضمین شده سالانه‌ای كه در حداقل اقساط اجاره مستتر است. باید توجه داشت كه این نرخ با نرخ بهره ضمنی قرارداد اجاره متفاوت می‌باشد.

 

عامل نرخ اجاره

 Lease Rate Factor (LRF)

عامل نرخ اجاره عددی است كه برای تعیین اجاره بهای دوره‌ای یا ماهیانه در یك قرارداد لیزینگ به كار می‌رود. این عدد به صورت درصد بیان می‌شود و با ضرب كردن آن در بهای تمام شده تجهیزات مورد اجاره، میزان مال‌الاجاره‌ای كه مستأجر در هر قسط باید پرداخت كند به دست می‌آید. عامل نرخ اجاره تابعی است از طول دوره اجاره. در قراردادهای لیزینگ با دوره كوتاهتر مثلاً 24 ماهه عامل نرخ اجاره بالاتر از قراردادهای لیزینگ با دوره طولانی‌تر مثلاً 60 ماهه است. این نرخ برای مستأجر ابزار مناسب و مفیدی جهت تعیین و تشخیص میزان  اقساط اجاره می‌باشد.

 

دوره قرارداد اجاره

 Lease Term

دوره ثابت و غیرقابل فسخ قرارداد اجاره كه به دلیل مقررات حسابداری شامل تمام دوره‌هایی است كه حق تمدید قرارداد با نرخ ثابت یا معین اجاره وجود دارد.

 

لیزینگ

 Leasing

اجاره یا عملیات اجاره یا اجاره‌داری. نگاه كنید به: Lease

 

مستأجر / اجاره‌كننده

 Lessee

در قرارداد لیزینگ مستأجر شخصی است كه طبق قرارداد، حق استفاده از دارائی مورد اجاره را در ازای پرداخت مبلغ اجاره در طی دوره قرارداد در اختیار دارد.

 

موجر

 Lessor

در قرارداد لیزینگ شخصی است كه حقوق و مالكیت قانونی دارایی مورد اجاره متعلق به وی است و حق استفاده و بهره‌برداری از آنها را در ازای دریافت اجاره، در طی دوره قرارداد به مستأجر واگذار می‌كند.

 

اقساط یكسان

 Level Payments

اقساط مساوی اجاره در تمام مدت قرارداد اجاره

 

اجاره اهرمی

 Leveraged Lease

اجاره‌ای كه عموماً در مورد اقلام بسیار بزرگ استفاده می‌شود و خصائص یك قرارداد اجاره مستقیم یا اجاره سرمایه‌ای در مورد آن صادق است و علاوه بر آن دارای مشخصات زیر نیز می‌باشد:

الف – در هر قرارداد حداقل سه طرف وجود دارد، یك موجر، یك مستأجر و یك پرداخت‌كننده اعتبار طولانی‌مدت

ب  - مبلغی كه توسط اعتباردهنده تأمین می‌گردد درصد قابل توجهی از كل معامله را تشكیل داده و فقط قابل استفاده برای همان معامله خاص می‌باشد.

 

كالاهای با استفاده محدود

 Limited Use Property

به ماشین‌آلات یا تجهیزاتی گفته می‌شود كه به علت نوع استفادة خاص مستأجر از آنها، امكان تعیین یك قیمت بازار مشخص برای آنها وجود ندارد. طبق مقررات مالیاتی آمریكا این نوع دارائی‌ها نمی‌تواند به صورت یك قرارداد اجاره واقعی واگذار شوند ولی قابل اجاره تحت قرارداد اجاره مالی می‌باشند.

 

نسبت وام به ارزش

 Loan To Value Ratio (LTV)

نسبتی است كه از تقسیم قیمت بازار یا ارزش كارشناسی دارائی به مبلغ وام بدست می‌آید و به صورت درصد بیان می‌شود. مثلاً اگر قیمت بازار تجهیزاتی 000ر10 ریال و مبلغ وام معادل 000ر8 ریال باشد، این نسبت 80% خواهد شد، یعنی 80% بهای تجهیزات از محل وام تأمین خواهد شد.

 

اجاره بلندمدت

 Long Term Lease

برای اشاره به قراردادهایی به كار می‌رود كه مدت آنها، از زمان تنظیم و امضای قرارداد تا پایان دوره یا تاریخ تمدید آن برای دوره دیگر، حداقل سه سال است.