لیزینگ مالیاتی (مالیات محور)

 Tax Lease

در لیزینگ مالیاتی یا مالیات محور كه اغلب به صورت لیزینگ حقیقی نیز نامیده می‌شود، مزایای مالیاتی ناشی از مالكیت دارایی به موجر تعلق می‌یابد و نیز حق بهره‌مندی از كاهش مالیاتی ناشی از استهلاك و در بعضی موارد اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری، در ازای پرداخت مال‌الاجاره پایین‌تر از مستأجر به موجر منتقل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره‌های پرداختی را به حساب هزینه‌های قابل كسر از درآمدهای خود منظور دارد. تمام انواع دیگر قراردادهای لیزینگ به صورت لیزینگ غیرمالیاتی شناسایی می‌شوند و در مورد امور مالیاتی آنها مانند قراردادهای فروش مشروط عمل می‌شود.

 

ماده مربوط به تغییر مالیاتها

 Tax Variation Clause

ماده‌ای در قراردادهای اجاره در انگلستان، كه اجازه می‌دهد در صورتی كه در نرخ مالیات و یا نظام مالیاتی تغییراتی حاصل شود موجر مبلغ اقساط را متناسب با آن تغییر دهد.

 

ارزش پس از كسر مالیات

 Tax Written Down Value

قیمت تمام شده كالا برای موجر پس از كسر كلیه معافیت‌های مالیاتی مربوطه.

 

اجاره با روزآمد كردن تكنولوژی

 Technology Refresh Lease

در این نوع قرارداد لیزینگ مستأجر این اختیار و آزادی عمل را دارد كه در طول قرارداد، تجهیزات مورد اجاره خود را مطابق با آخرین تغییرات تكنولوژی، جایگزین تجهیزات مدرن‌تر كند. با توجه به نوع توافق، مستأجر می‌تواند قطعه یا قطعاتی از تجهیزات و یا تمام آن را جایگزین كند. استفاده از این روش برای كارخانجات و مؤسسات تجاری رو به رشد بدین جهت كه آنها را از آسیب‌ها و مضرات ناشی از عقب‌ماندگی تكنولوژی مصون نگه می‌دارد، بسیار مطلوب است. مزیت دیگر این روش آن است كه مستأجر می‌تواند به راحتی بودجه‌اش را متناسب با اقساط اجاره ماهانه تنظیم كند.

 

مستأجر

 Tenant

همان مستأجر است و در قراردادهای لیزینگ مربوط به املاك و مستغلات از این اصطلاح استفاده می‌شود. نگاه كنید به: Lessee

 

جدول فسخ قرارداد

 Termination Schedule

در بعضی از قراردادهای لیزینگ، مانند قرارداد لیزینگ خدمات، مستأجر اختیار دارد در هر مرحله از قرارداد، آن را فسخ و تجهیزات را به موجر پس دهد. در این نوع قراردادها جدولی به نام جدول فسخ قرارداد گنجانده شده است كه بدهی مستأجر و نیز ارزش تجهیزات در تاریخ‌های مختلف در طی دوره قرارداد در آن درج شده است. اگر مستأجر از اختیار فوق استفاده و قبل از پایان دوره قرارداد آن را فسخ نماید، چنانچه تجهیزات مورد اجاره به قیمتی كمتر از آنچه كه در جدول مزبور آمده است به فروش برسد، وی موظف به جبران این مابه‌التفاوت است.

 

اندازه اقلام

 Ticket Size

برای اشاره به ارزش تجهیزات مورد اجاره در یك قرارداد لیزینگ به كار می‌رود. قراردادهای لیزینگ با توجه به ارزش تجهیزات مزبور به سه بخش لیزینگ اقلام بزرگ، بازار میانی (لیزینگ اقلام متوسط) و بازار خرد (لیزینگ اقلام كوچك) تقسیم می‌شوند.

 

بند تعدیل اقساط اجاره در پایان قرارداد

 TRAC lease (Termination Rental Adjustment Clause Lease)

در این روش در ابتدای تنظیم قرارداد لیزینگ، بر روی ارزش باقیمانده تجهیزات در پایان دوره بین موجر و مستأجر توافق می‌شود. بدین ترتیب مستأجر می‌تواند در پایان دوره قرارداد تجهیزات را به ارزش باقیمانده خریداری و یا آنها را به موجر بازگرداند. چنانچه بعد از پایان دوره قرارداد، تجهیزات به فروش برسد اگر مبلغ فروش بیش از ارزش باقیمانده‌ای باشد كه بر روی آن توافق شده است این مبلغ اضافی به عنوان مازاد بهای اجاره به مستأجر پرداخت خواهد شد. البته این امكان نیز وجود دارد كه تجهیزات با مبلغی كمتر از ارزش باقیمانده به فروش برسد كه در این صورت مستأجر موظف به پرداخت این مابه‌التفاوت است.

این نوع قرارداد به شكل یك لیزینگ عملیاتی شناسایی می‌شود، بدین معنی كه مشمول كاهش و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرد. بنابراین اقساط مال‌الاجاره مستأجر پایین است و هر 12 ماه یكبار كاهش می‌یابد، به علاوه این قرارداد در صورتهای مالی مستأجر به عنوان بدهی ثبت نمی‌شود و وی فقط هزینه‌های لیزینگ را در دفاتر خود ثبت می‌نماید. این قرارداد لیزینگ در مورد وسایل نقلیه اعمال می‌شود.

 

اجاره واقعی

 True Lease

اجاره واقعی در واقع همان اجاره عملیاتی است. طبق قوانین امریكا معامله‌ای اجاره حقیقی تلقی می‌شود كه طی آن مستأجر بتواند اجاره بهای پرداختنی را به حساب هزینه‌های قابل كسر از درآمدهای خود منظور دارد و موجر نیز بتواند از معافیت‌های مالیاتی ناشی از مالكیت دارائی بهره‌مند گردد. از سال 1981 كه لایحه مالیاتی جدید به تصویب رسید مقررات جامعی نیز مبنی بر اینكه چه نوع قراردادهایی اجاره حقیقی تلقی می‌شوند تدوین گردید ولیكن در حال حاضر استفاده از این مقررات محدودتر شده است.