فروشنده

 Vendor

فروشنده یا تولیدكننده تجهیزاتی كه در عملیات لیزینگ در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

 

قرارداد لیزینگ كمك فروش

 Vendor Leasing

لیزینگ كمك‌فروش یكی از انوع عملیات لیزینگ است كه امروزه بسیار متداول شده است و هدف اصلی آن كمك به تولیدكنندگان كالاها و تجهیزات سرمایه‌ای برای فروش محصولاتشان است. در این روش بنا بر توافقی كه بین موسسه لیزینگ و تولیدكننده كالا صورت می‌گیرد، تسهیلات اعتباری جهت تهیه تجهیزات در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، در انجام عملیات لیزینگ كمك‌فروش شیوه‌های مختلفی اعمال می‌شود كه در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

روش اول: تولیدكننده تجهیزات خود مستقیماً به مؤسسه لیزینگ مراجعه می‌كند و تقاضای مشتری خود را جهت دریافت تجهیزات تولیدی همراه مشخصات كامل حقوقی و ثبتی، محل انجام فعالیت و مبلغ مورد نیاز وی ارائه می‌كند. پس از این مرحله عملیات لیزینگ مستقیماً بین دریافت‌كننده تجهیزات و مؤسسه لیزینگ ادامه می‌یابد.

روش دوم: مؤسسه لیزینگ به عنوان نماینده و بخش مالی تولیدكننده عمل می‌كند و انجام اموری چون كنترل اعتبارات، تنظیم صورتحسابها، جمع‌آوری اسناد و مدارك، خدمات مشتریان و امور اجرایی را به عهده می‌گیرد. در این‌حالت متقاضیان‌تجهیزات مستقیماً با مؤسسه لیزینگ وارد مذاكره شده و عملیات لیزینگ به‌جریان خواهدافتاد.

روش سوم: تولیدكننده به عنوان نماینده مؤسسه لیزینگ عمل می‌كند، با مشتری وارد مذاكره می‌شود و پس از

اعلام شرایط و جزئیات كامل عملیات لیزینگ و توافق با وی، اوراق و اسناد لازم شامل اطلاعات مالی، تقاضانامه و نظیر آن را برای مؤسسه لیزینگ ارسال می‌كند و مؤسسه لیزینگ پس از كنترل و بررسی مدارك، در صورت تصویب اعتبار، اقدام به پرداخت تسهیلات اعتباری در وجه تولیدكننده كالا می‌نماید و اعلام می‌دارد كه تحویل تجهیزات مربوطه به متقاضی بلامانع است. در این روش چنانچه اعتبار مالی مشتری مورد تأیید موجر نباشد، ممكن است كه وی خود رأساً بازپرداخت اقساط مال‌الاجاره و دیون مستأجر به موسسه لیزینگ را، تضمین نماید و یا كلاً درخواست متقاضی رد شود.

روش چهارم: تولیدكننده تجهیزات ابتدا خود قرارداد دو جانبه‌ای مبنی بر تنزیل اسناد اجاره با مؤسسه لیزینگ منعقد می‌كند و سپس رأساً اقدام به تنظیم قرارداد لیزینگ با مشتری می‌نماید و اسناد مربوط به مال‌الاجاره و دیون مستأجر را دریافت می‌كند. پس از آن حقوق قانونی خود را در قبال تنزیل اسناد به مؤسسه لیزینگ واگذار می‌نماید. نگاه كنید به: Sale-Type Lease یا Sale-aid Lease