تبلیغات
لیزینگ - مطالب نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش ،نمایندگی ایران خودرو کد : 3017

اقساط 48 ماهه

تحویل فوری

شرایط ویژه برای فرهنگیان

نرخ تسهیلات فقط 17 درصد

8456640  0511


نمایندگی ایران خودرو – کد 3017

نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش

((شرایط فروش محصولات ایران خودرو))

اقساط 48 ماهه

نرخ تسهیلات 17 درصد

ردیف

نوع خودرو

پیش پرداخت

میزان تسهیلات

مبلغ اقساط

1

وانت بار دو

21,050,000

45,000,000

1,298,000

2

پژو 405 معمولی

42,500,000

90,000,000

2,597,000

3

پژو 405 -  ABS

42,500,000

95,000,000

2,741,000

4

پژو پارس -  ABS

58,200,000

120,000,000

3,463,000

5

سمند LX سال

49,100,000

100,000,000

2,886,000

6

سمند سورن

54,950,000

115,000,000

3,318,000

7

وانت بار دو -  دوگانه سوز

29,900,000

45,000,000

1,298,000

8

پژو 206 تیپ2 - ABS

56,850,000

85,000,000

2,460,000

9

پژو 206 تیپ 5

65,000,000

95,000,000

2,741,000

10

پژو 206 تیپ 6

75,300,000

110,000,000

3,174,000

11

پژو 206 تیپ V20 SD - ABS

61,400,000

85,000,000

2,460,000

12

پژو 206 تیپ V1 SD - ABS

61,300,000

95,000,000

2,741,000

13

پژو 206 تیپ V9 SD

78,300,000

115,000,000

3,318,000

14

پژو پارس دو گانه سوز - ABS

78,900,000

110,000,000

3,174,000

15

پژو پارس سال

72,150,000

110,000,000

3,174,000

16

پژو پارس دو گانه سوز

59,250,000

90,000,000

2,597,000

17

پژوروآدوگانه سوز

40,000,000

65,000,000

1,876,000


  «بسمه تعالی»

شرایط و مدارك مورد نیاز جهت متقاضی و ضامن (ضامنین) استفاده از تسهیلات لیزینگ خودرو سنگین

<< ویژه اشخاص حقیقی >>

الف: مستندات شناسائی متقاضی

1كپی تمام صفحات شناسنامه (1 سری)

2كپی كارت ملی ( برگه موقت ملی)

3كپی گواهینامه رانندگی معتبر مرتبط با نوع خودرو و یا معرفی راننده و ارائه مدارک ایشان مرتبط با نوع خودرو

4كپی كارت پایان خدمت یا معافیت ( برای ذكور)

الف : مستندات شناسایی ضامن ( ضامنین )

1كپی تمام صفحات شناسنامه (1 سری)

2كپی كارت ملی ( شماره ملی)

ب: برخورداری از توانمندی مالی در پرداخت به موقع اقساط (متقاضی)          

ب: برخورداری از توانمندی مالی در پرداخت به موقع اقساط (ضامن)  

ج: دارائیهای (متقاضی) :

کپی سند یا اسناد منگوله دار 6 دانگ آزاد-کپی سند ماشین یا ماشین آلات سنگین

ج: دارائیهای (ضامن) :

کپی سند یا اسناد منگوله دار 6 دانگ آزاد-کپی سند ماشین یا ماشین آلات سنگین  

د: مستندات سكونتی متقاضی   

1كپی اجاره نامه معتبر محل سكونت و یا تأییدیه سازمان مربوطه برای خانه های سازمانی ویا آخرین برگه عوارض نوسازی محل سکونت و یا استشهاد محلی جهت محل سکونت 

2كپی آخرین قبوض تلفن محل سکونت و تلفن همراه         

د: مستندات سكونتی ضامن  ( ضامنین)   

1. كپی اجاره نامه معتبر محل سكونت و یا تأییدیه سازمان مربوطه برای خانه های سازمانی ویا آخرین برگه عوارض نوسازی محل سکونت و یا استشهاد محلی جهت محل سکونت 

2. كپی آخرین قبوض تلفن محل سکونت و تلفن همراه       

گواهی امضاء ضامن و متقاضی – پرینت حساب بانکی با مهر بانک در صورت نداشتن چک ارائه سفته بلامانع است.

هـ : مستندات شغلی  و درآمدی  متقاضی و ضامن (ضامنین ) به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف/نوع شغل/ مدارك مورد نیاز شغلی

1كارمند دولت:   گواهی اشتغال به كار از سازمان ذیربط - كپی آخرین حكم كارگزینی - تصویر فیش حقوقی ماه آخر

2كارمند بخش خصوصی:             گواهی اشتغال به كار از سازمان ذیربط - تصویر فیش حقوقی ماه آخر- كپی لیست دو ماهه آخر بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی (یا سایر سازمانهای بیمه گر) - كپی صفحه اول دفترچه بیمه معتبر

3كاسب:           تصویر جواز كسب معتبر - تصویر اجاره نامه محضری یا سند مالكیت محل كسب-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

4پزشك:            تصویر پروانه مطب - تصویر كارت نظام پزشكی - گواهی اشتغال به كار یا تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت محل مطب-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی -درصورتیكه پزشك در بخش خصوصی یا سازمانهای دولتی شاغل باشد مطابق ردیف 1 و 2 مدارك مورد نیاز میباشد

5كارشناس داد گستری: تصویر پروانه رسمی دادگستری - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر در صورت موجود بودن-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

6وكیل داد گستری:        تصویر پروانه وكالت - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر وكالت-پرینت 6ماهه آخر گردش حساب بانكی

7رانندگان (ماشینهای سنگین و تاكسی): تصویر كارنامه یا دفترچه كار  تاكسیرانی - ارائه گواهی اشتغال به كار از اتحادیه تاكسیرانی یا اتحادیه مربوط - كپی سند مالكیت خودرو ( در صورتی كه راننده مالك خودرو باشد) -پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

8سردفتر اسناد رسمی: تصویر پروانه اسناد رسمی - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

9كشاورز:          پروانه چاه یا دفترچه كشاورزی و تأییدیه شورای روستا-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی -مدارك زمین كشاورزی

10بازنشسته:    تصویر حكم بازنشستگی - گواهی از كانون بازنشستگان - تصویر فیش حقوقی ماه آخر

11اعضاء هیئت مدیره و سهامدارن شركتها:           اساسنامه شركت - معرفی نامه از  شركت-روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شركت-آخرین اظهارنامه مالیاتی شركت -لیست بیمه پرسنلی شركت-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

و: اسناد مالکیت خودرو مورد اجاره تا تسویه کامل قرارداد و پرداخت آخرین قسط اجاره بنام لیزینگ باقی خواهد ماند.

ز: اعطای تسهیلات جهت مبالغ بیشتر از سیصد میلیون ریال صرفاً با ترهین سند ملکی است و متقاضی جهت ترهین باید نسبت به کارشناسی ملک توسط کارشناس خرد پیروز اقدام نماید.(اسناد ملکی اوقافی ، وکالتی ، زراعتی ، باغات ، بازداشتی ، سرقفلی ، مشاعی ، وراثتی جهت ترهین پذیرفته نمیشود.

ز: اعطای تسهیلات جهت مبالغ کمتر از سیصد میلیون ریال ترجیحاً با ترهین سند ملکی است مگر اینکه متقاضی و ضامنین (حداقل 2 نفر ضامن) از توانمندی درآمدی و دارایی بالایی متناسب با اقساط ماهیانه برخوردار باشند.

توجه : حداكثر سن متقاضی و ضامن /ضامنین از 65 سال نباید بیشتر باشد.

« ویژه اشخاص حقوقی»

متقاضیان حقوقی (شركتها)         اساسنامه شركت - معرفی نماینده شركت-روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شركت- کپی جواز تأسیس و پروانه پهره برداری شرکت- اظهارنامه ثبتی شرکت- اظهارنامه مالیاتی 3 سال اخیر شركت – صورتهای مالی شرکت ( سود و زیان و ترازنامه)-لیست بیمه پرسنلی3 ماهه اخیر شركت-پرینت 3ماهه آخر گردش حساب بانكی-مدارك محل شركت (سند یا اجاره نامه) -كپی شناسنامه اعضاء‌هیئت مدیره شركت

1ارائه اصل مدارك فوق در هنگام تشكیل پرونده الزامی می باشد.

2شرکت لیزینگ پارسیان در رد یا قبول تقاضای مشتریان جهت استفاده از تسهیلات اعتباری اجاره به شرط تملیک مختار بوده ، ضمناً زمان تحویل خودرو با توجه به امکانات شرکت سازنده خودرو تعیین میشود و به محض تکمیل ظرفیت ، پذیرش پرونده در لیزینگ متوقف خواهد شد.

3در صورتی که در زمان ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضی و ضامن نیاز به مستندات دیگری باشد متقاضی متعهد به ارائه مدارک مذکور می باشد.


«بسمه تعالی»

شرایط و مدارك مورد نیاز جهت متقاضی و ضامن (ضامنین) استفاده از تسهیلات لیزینگ خودرو سواری

<< ویژه اشخاص حقیقی – نیم سال دوم 1389 >>

الف: مستندات شناسائی متقاضی

الف : مستندات شناسایی ضامن ( ضامنین )

1

كپی تمام صفحات شناسنامه (2 سری)

1

كپی تمام صفحات شناسنامه (1 سری)

2

كپی كارت ملی ( برگه موقت ملی)

2

كپی كارت ملی

( شماره ملی)

3

كپی گواهینامه رانندگی معتبر

4

كپی كارت پایان خدمت یا معافیت ( برای ذكور)

ب: مستندات سكونتی متقاضی

ب: مستندات سكونتی ضامن  ( ضامنین )

1

كپی سند مالكیت یا اجاره نامه محل سكونت و یا تأییدیه سازمان مربوطه برای خانه های سازمانی

1

كپی سند مالكیت یا اجاره نامه محل سكونت و یا تأییدیه سازمان مربوطه برای خانه های سازمانی

2

كپی قبوض تلفن و برق محل سكونت

2

كپی قبوض تلفن و برق محل سكونت

گواهی امضاء ضامن و متقاضی – پرینت حساب بانکی با مهر بانک در صورت نداشتن چک ارائه سفته بلامانع است.

ج : مستندات شغلی  و درآمدی  متقاضی و ضامن (ضامنین ) به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

نوع شغل

مدارك مورد نیاز شغلی

1

كارمند دولت

گواهی اشتغال به كار از سازمان ذیربط - كپی آخرین حكم كارگزینی - تصویر فیش حقوقی ماه آخر

2

كارمند بخش خصوصی

گواهی اشتغال به كار از سازمان ذیربط - تصویر فیش حقوقی ماه آخر- كپی لیست دو ماهه آخر بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی (یا سایر سازمانهای بیمه گر) - كپی صفحه اول دفترچه بیمه معتبر

3

كاسب

تصویر جواز كسب معتبر - تصویر اجاره نامه محضری یا سند مالكیت محل كسب-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

4

پزشك

تصویر پروانه مطب - تصویر كارت نظام پزشكی - گواهی اشتغال به كار یا تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت محل مطب-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی -درصورتیكه پزشك در بخش خصوصی یا سازمانهای دولتی شاغل باشد مطابق ردیف 1 و 2 مدارك مورد نیاز میباشد

5

كارشناس داد گستری

تصویر پروانه رسمی دادگستری - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر در صورت موجود بودن-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

6

وكیل داد گستری

تصویر پروانه وكالت - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر وكالت-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

7

رانندگان (ماشینهای سنگین و تاكسی)

تصویر كارنامه یا دفترچه كار  تاكسیرانی - ارائه گواهی اشتغال به كار از اتحادیه تاكسیرانی یا اتحادیه مربوط - كپی سند مالكیت خودرو ( در صورتی كه راننده مالك خودرو باشد) -پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

8

سردفتر اسناد رسمی

تصویر پروانه اسناد رسمی - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

9

كشاورز

پروانه چاه یا دفترچه كشاورزی و تأییدیه شورای روستا-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی -مدارك زمین كشاورزی

10

بازنشسته

تصویر حكم بازنشستگی - گواهی از كانون بازنشستگان - تصویر فیش حقوقی ماه آخر

11

مستمری بگیران

فیش حقوقی ماه آخر - گواهی از سازمان پرداخت كننده مستمری

12

خانم های خانه دار

معرفی دو ضامن حائز شرایط و شاغل كه یكی از آنها الزاماً همسر وی باشدو ارائه مدارك توسط ضامنین طبق مشاغل اعلام شده میباشد.

13

اعضاء هیئت مدیره و سهامدارن شركتها

اساسنامه شركت - معرفی نامه از  شركت-روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شركت-آخرین اظهارنامه مالیاتی شركت -لیست بیمه پرسنلی شركت-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

شرایط و مدارك مورد نیاز جهت متقاضی و ضامن (ضامنین) استفاده از تسهیلات لیزینگ خودرو سواری                                        

توجه : حداكثر سن متقاضی و ضامن /ضامنین در طول دوره بازپرداخت اقساط از 66 سال نباید بیشتر باشد.

« ویژه اشخاص حقوقی»

متقاضیان حقوقی (شركتها)

اساسنامه شركت - معرفی نماینده شركت-روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شركت-آخرین اظهارنامه مالیاتی شركت -لیست بیمه پرسنلی شركت-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی-مدارك محل شركت (سند یا اجاره نامه) -كپی شناسنامه اعضاء‌هیئت مدیره شركت

-1

ارائه اصل مدارك فوق در هنگام تشكیل پرونده الزامی می باشد.

-2

زمان تحویل خودرو فوری می باشد.


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


 نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش


 • تعداد صفحات :10
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  
نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش ،نمایندگی ایران خودرو کد : 3017

نمایندگی لیزینگ پارسیان زحمتکش
نمایندگی ایران خودرو ، کد 3017
---------------------------------------
مدیریت : زحمتکش
---------------------------------------
نشانی دفتر فروش :
خیابان کوهسنگی ،
مقابل کوهسنگی 8
---------------------------------------
تلفن :
05118456640
05118462569


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :